• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Të dhënat personale

Të dhënat personale

Pyetësori Shëndetësor

Person i ekspozuar politikisht (PEP)

Faleminderit për blerjen tuaj!

Ne do t'ju kontaktojm brenda nje afati prej 8 diteve per te ju sjell kontraten dhe polisen tuaj.

K.S.J. ILLYRIA Life sh.a.
Sheshi Nëna Terezë Nr.33, Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës

+383 38 228 808   +383 49 717 222